Lễ Rửa tội cho anh chị em Dân Tộc tại Minh Rồng.

Ngày 12/11/2000, nhân dịp họ đạo Minh Rồng lần đầu tiên được nhận nhiệm vụ chầu Mình Thánh Chúa thay mặt giáo phận, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận, đã đến dâng thánh lễ và khai mạc phiên chầu. Trong thánh lễ ngài đã cử hành nghi lễ Rửa tội cho 64 anh chị em Dân Tộc. Ðây là những người Dân Tộc lớn tuổi cuối cùng của buôn B'Keh, trực thuộc giáo họ. Cũng trong thánh lễ hôm nay còn có 140 em thiếu nhi của giáo họ được rước lễ lần đầu. Thật là một ngày vui lớn cho họ đạo Minh Rồng, vì sau 40 năm hạt giống đức tin được gieo trồng tại đây, thì hôm nay, toàn bộ 2 buôn thuộc họ đạo Minh Rồng đã tin theo Chúa và lãnh nhận Bí tích Rửa tội : Minh Rồng 800 người và B'Keh 1200 người.

Trong thánh lễ đồng tế, ngoài sự hiện diện của cha Phaolô Vũ Ðức Vượng, quản xứ Tân Rai, cha Giuse Trần Ðức Thành, phụ trách họ đạo Minh Rồng, còn có sự hiện diện của cha già cố Laurensô Phạm Giáo Hóa, người tiên phong trong công cuộc rao giảng Tin Mừng cho anh chị em Dân Tộc vùng Bảo Lộc, cha Quản hạt Bảo Lộc, nguyên quản xứ Tân Rai, và một số cha khách. Hôm nay, nhờ nỗ lực và sự hy sinh của biết bao nhiêu lớp người, Minh Rồng đã phát triển và thay đổi rất nhiều. Họ đạo đã xây dựng được một nhà trẻ và góp phần cùng với địa phương trong việc xây dựng một trường phổ thông.

Tuy nhiên vì hoàn cảnh kinh tế của anh chị em còn nhiều khó khăn, cộng với việc chưa có linh mục hiện diện tại chỗ để coi sóc, nên cũng vẫn còn có nhiều giới hạn. Cơ sở vật chất chẳng có gì ngoài một mẫu đất và một ngôi nhà nguyện nhỏ bằng gỗ đã được tu sửa nhiều lần để thích nghi với số giáo dân một ngày một tăng. Dù vậy, hôm nay hơn 2/3 giáo dân vẫn phải đứng bên ngoài để tham dự thánh lễ. Tưởng cũng nên nhắc lại, trước năm 1975 họ đạo Minh Rồng là nơi mà mỗi năm, vào dịp hè, Ðại chủng viện Minh Hòa thường cử các thày về thực tập mục vụ. Tại đây có những kỷ niệm rất êm đẹp mà cả cha Giám Ðốc lẫn các thày không thể nào quên được.


Trở về trang mục lục tháng 11, 2000
Trở Về Trang Nhà