Lễ Bổn Mạng Của Giáo xứ Nghĩa Lâm.

Sáng hôm nay 19/11/2000, lễ kính trọng thể các Thánh Tử Ðạo tại Việt Nam, Ðức Cha Phêrô đã đến cử hành thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo xứ Nghĩa Lâm, hạt Ðức Trọng. Cũng trong dịp này, Giáo xứ Nghĩa Lâm tổ chức ngày Năm Thánh cho giới trẻ của Giáo xứ, với sự tham dự của các đại diện giới trẻ của các giáo xứ bạn trong Giáo hạt Ðức Trọng. Khởi đầu, Ðức Cha nói chuyện với các bạn trẻ trong vòng một giờ về sứ mạng của người trẻ "sống, làm chứng và loan truyền Tin Mừng", kế đến là phần trao đổi với các bạn trẻ về vấn đề "hôn nhân khác đạo" .

Thánh lễ đồng tế được cử hành sốt sáng và trang trọng với bầu khí Á Ðông. Một bữa cơm gia đình cho mọi thành viên tham dự, và trong bữa cơm, mỗi giáo xứ góp vui bằng một tiết mục thánh ca hoặc thánh vũ rất cảm động, thí dụ hoạt cảnh 'người Ðàn Bà 2000 năm trước", diễn lại cảnh người đàn bà ngoại tình bị đưa ra để ném đá trong Phúc Âm .

Giáo xứ Nghĩa Lâm khởi đầu rất khiêm tốn vào năm 1960 với 7 gia đình công giáo. Nay Giáo xứ đã có 670 giáo dân và ngôi nhà thờ có sức chứa 400 chỗ, được cung hiến năm 1997. Cha quản xứ hiện nay là cha Giuse Tạ Ðức Tuấn, dòng Don Bosco.


Trở về trang mục lục tháng 11, 2000
Trở Về Trang Nhà