Lễ phong chức Phó Tế

Ngày 3/6/2000, trong ngôi nhà nguyện cổ kính và thân yêu của Chủng viện Simon Hòa, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã phong chức Phó tế cho 3 chủng sinh của Giáo Phận. Ðó là các thầy :
Phêrô Mai Vinh Sơn
Martinô Bùi Ðức Thịnh
Giuse Phan Ðào Thục

Các thầy được nhận vào chủng viện năm 1990, và theo học khóa 3, niên khóa 1993-1999 tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse (Saigon). Sau khi tốt nghiệp, các thày đã được Giáo phận sai đi giúp xứ cho đến nay, vì trước đó các thày chưa qua giai đoạn này.
Cùng khóa với các thày được phong chức Phó tế hôm nay có cha Antôn Trần Trung Phát và cha Giuse Lê Anh Tuấn, là những chủng sinh của thế hệ trước 1975, được phong chức Linh mục ngày 3/12/1999.


Trở về trang Mục Vụ Tháng 6/2000
Trở Về Trang Nhà