NGHI THỨC CHÚC LÀNH

NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG

Nhng điều cn biết trước

404.  Những cuộc hành hương tới nơi thánh, mộ các thánh và đền thánh, hoặc theo những hình thức truyền thống, hoặc theo những hình thức mới, phải được coi là quan trọng trong sinh hoạt mục vụ, vì giúp cho các tín hữu hoán cải, nuôi dưỡng đời sống đạo của họ và cổ võ hoạt động tông đồ.

405. Phải lo sao cho nét riêng của hành hương Kitô-giáo, tức bản chất thiêng liêng của nó, được trình bày cho thích đáng và chuẩn bị xứng hợp, để người hành hương thực sự trở thành “sứ giả lưu động của Chúa Kitô” (CĐ. Vaticanô, Sắc lệnh Tông Đồ Giáo Dân, GD số 14)  và thu hoạch dồi dào kết quả của cuộc hành hương.

406. Để có thể đạt được điều đó cách dễ dàng hơn, thì lúc bắt đầu hay kết thúc cuộc hành hương, một cử hành thích hợp để ban phép lành đặc biệt cho những người hành hương không phải là không có ích.

407. Nếu muốn khởi đầu hay kết thúc cuộc hành hương bằng cử hành Thánh Lễ hay Giờ Kinh Phụng Vụ hoặc một hành động phụng vụ nào khác, thì vẫn có thể kết thúc các cử hành này bằng một phép lành đặc biệt ban cho người hành hương, theo các Nghi thức đề nghị dưới đây.

408. Những Nghi thức trình bày ở đây, linh mục hay phó tế đều có thể sử dụng. Ngoài việc phải giữ cơ cấu nghi lễ và những yếu tố quan trọng hơn, chủ sự sẽ thích nghi cử hành với những hoàn cảnh của cuộc hành hương và địa phương.

 

I. Nghi thức chúc lành những người hành hương

khi khởi hành

Nghi lễ mở đầu

409.  Khi cộng đoàn hành hương đã tụ họp, tùy nghi hát Tv 121 (122) hoặc một bài hát nào khác thích hợp. Hát xong, chủ sự đọc :

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Mọi người làm dấu Thánh Giá trên mình và thưa : Amen

410. Rồi chủ sự ngỏ lời chào các người hiện diện :

Nguyện xin Thiên Chúa,

Đấng an ủi và cứu độ chúng ta,

ở cùng tất cả anh chị em.

hoặc bằng những lời nào khác thích hợp, nhất là lấy từ Kinh Thánh.

Mọi người thưa : Và ở cùng cha

hoặc cách nào khác thích hợp.

411. Rồi chủ sự vắn tắt ngỏ lời với các người hiện diện, để họ chuẩn bị tâm hồn đi vào cử hành và minh giải nghi lễ. Ngài có thể làm điều đó bằng những lời sau đây hoặc tương tự :

Anh chị em rất thân mến, chúng ta sắp đi hành hương, phải nhớ rằng chúng ta đã muốn gì với quyết định này.

Nơi chúng ta muốn kính viếng làm chứng lòng sùng đạo của dân Chúa, họ thường đến đó, để khi trở về thì mạnh mẽ sống đạo và nhiệt thành làm việc bác ái.

Nhưng chính những người hành hương chúng ta cũng phải mang lại cho các tín hữu tại đó một điều gì khác, tức là gương đức tin, đức cậy và đức mến của chúng ta, để tất cả mọi người tại đó cũng như từ nơi khác đến được phong phú thêm nhờ xây dựng cho nhau.

Đọc Lời Chúa

412. Rồi độc viên hoặc một người hiện diện hoặc chính chủ sự đọc bài Kinh Thánh.

2 Cr 5,6b-10 “Chúng ta lưu lạc xa Chúa

Trích thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô

Thưa anh em, chúng tôi biết rằng : ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa… Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác. Đó là Lời Chúa.

413. Hoặc :

Is 2,2-5 : “Ta hãy đi trong ánh sáng của Chúa

Lc 2,41-51 : “Các ngài trẩy hội đền Giêrusalem

Lc 24,13-35 : “Chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ

Dt 10,19-25 : “Chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn

1Pr 2,4-12 : “Anh em là khách lạ và lữ hành

414. Có thể tùy nghi đọc hay hát thánh vịnh đáp ca hoặc một bài hát nào khác thích hợp.

Tv 23 (24), 1-2. 3-4b. 5-6

đ/ (x. 6) Lạy Chúa, đây là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.

Tv 26 (27), 1. 4. 13-14

đ/ (x. 4) Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi.

1  Chúa là ngun ánh sáng và ơn cu độ ca tôi,

    Tôi còn s người nào ? *

    Chúa là thành lũy bo v đời tôi,

    Tôi khiếp gì ai na ? đ/

4  Một điều tôi kiếm tôi xin,

    là luôn được trong đền Chúa tôi,

    mi ngày trong xut cuc đời, *

    để chiêm ngưỡng Chúa tuyt vi cao sang,

    ngm xem thánh điện huy hoàng. đ/

13       Tôi vững vàng tin tưởng

    s được thy ân lc Chúa ban

    trong cõi đất dành cho k sng. *

14       Hãy cậy trông vào Chúa,

    mnh bo lên, can đảm lên nào,

    hãy cy trông vào Chúa. đ/

415. Chủ sự tùy nghi ngỏ lời vắn tắt với các người hiện diện, minh giải bài đọc Kinh Thánh, giúp họ lấy lòng tin nhận thức ý nghĩa của cử hành.

Lời cầu

416. Tiếp theo là lời nguyện chung. Chủ sự có thể chọn trong những lời cầu được đề nghị dưới đây những câu thích hợp hơn, hoặc thêm những câu khác hợp với hoàn cảnh đặc biệt của người hành hương hoặc sự việc.

Thiên Chúa là nguyên lý và cùng đích cuộc hành hương của chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng kêu cầu Người :

đ/ Lạy Chúa, xin đoái thương đồng hành với chúng con.

Lạy Cha rất thánh, chính Cha đã hướng dẫn dân Cha xưa đi trong sa mạc, – xin Cha nhân từ hướng dẫn chúng con khởi sự cuộc hành hương này, để khi vượt qua mọi hiểm nguy, chúng con được trở về trong an lành. đ/

Cha đã ban cho chúng con người Con Một là đường dẫn chúng con tới Cha, – xin cho chúng con được trung thành và bền tâm đi trên con đường ấy. đ/

Cha đã ban cho chúng con Đức Trinh Nữ Maria là hình ảnh và gương mẫu của những người theo Chúa Kitô, – xin cho chúng con luôn hướng về Người, xứng đáng bước đi trong cuộc đời mới. đ/

Cha đã nhờ Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội lữ hành ở trần gian đến với Cha, – xin cho chúng con biết tìm kiếm Cha trên hết mọi sự và đi theo đường lối những huấn lệnh của Cha. đ/

Cha kêu gọi chúng con đến với Cha qua những nẻo đường công lý và hòa bình, – xin cho chúng con mai sau được chiêm ngưỡng Cha trong quê hương vĩnh cửu. đ/

Lời nguyện chúc lành

417. Rồi chủ sự dang tay đọc tiếp :

Lạy Thiên Chúa toàn năng,

Chúa luôn tỏ lòng thương xót những ai yêu mến Chúa

và luôn gần gũi những ai tìm kiếm Chúa.

Xin hiện diện giữa các tôi tớ Chúa đi hành hương

và hướng dẫn bước đường của họ theo ý Chúa,

để khi được cột mây của Chúa bao bọc ban ngày,

ánh sáng ân sủng của Chúa soi chiếu ban đêm,

và khi có Chúa là người bạn đồng hành,

họ có thể yên hàn đến nơi họ muốn đến.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. đ/ Amen

Kết thúc nghi lễ

418.  Rồi chủ sự đọc lời kết thúc nghi lễ :

Xin Thiên Chúa hướng dẫn bước đường chúng ta đi

và an bài trong ơn cứu độ phong phú của Người. đ/ Amen

Xin Người hiện diện giữa chúng ta

và thương đồng hành với chúng ta. đ/ Amen

Xin cho chúng ta hoàn thành tốt đẹp cuộc hành trình

mà chúng ta đang tin tưởng thực hiện

vì được Chúa trợ giúp. đ/ Amen

Và xin Thiên Chúa toàn năng

là Cha và Con X và Thánh Thần

ban phúc lành cho tất cả anh chị em. đ/ Amen

419. Tùy nghi hát một bài thích hợp.

 

II. Nghi thức chúc lành những người hành hương

trước hoặc sau khi về

420. Khi cộng đoàn hành hương đã tụ họp, tùy nghi hát một bài hát thích hợp, hoặc một bài nào khác phù hợp với địa phương và hoàn cảnh. Hát xong, chủ sự đọc :

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Mọi người làm dấu Thánh Giá trên mình và thưa : Amen

421. Rồi chủ sự ngỏ lời chào các người hiện diện :

Nguyện xin Thiên Chúa là niềm hy vọng và an ủi chúng ta,

ban cho anh chị em tràn đầy bình an và niềm vui

trong Chúa Thánh Thần.

hoặc bằng những lời nào khác thích hợp, nhất là lấy từ Kinh Thánh.

Mọi người thưa : Amen

hoặc : Vinh danh Thiên chúa đến muôn đời.

hoặc cách nào khác thích hợp.

422. Rồi chủ sự vắn tắt ngỏ lời với các người hiện diện, để họ chuẩn bị tâm hồn đi vào cử hành và minh giải nghi lễ. Ngài có thể làm điều đó bằng những lời sau đây hoặc tương tự :

Thiên Chúa đã ban cho những người hành hương chúng ta một thời gian ân sủng đặc biệt. Vì vậy khi chúng ta đã tin tưởng đi đến nơi thánh, chúng ta được thúc giục đổi mới tâm hồn chúng ta.

Đền thánh chúng ta đã kính viếng là dấu chỉ nhà Thiên Chúa không do tay con người làm ra, tức là Thân Thể Đức Kitô. Chúng ta là những viên đá sống động và tuyển chọn của Thân Thể này. Chúng ta được xây dựng trên Thân Thể này nhiư trên viên đá góc.

Giờ đây khi trở về nhà mình, chúng ta hãy sống ơn gọi của ta, qua đó chúng ta thực sự là một giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để chúng ta loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Đọc Lời Chúa

423.  Độc viên hoặc một người hiện diện hoặc chính chủ sự đọc bài Kinh Thánh.

1Ks 29,9-18  Trước nhan Thiên Chúa, chúng ta chỉ là khách trọ và người ngụ cư

424. Hoặc :

Lc 24,28-35 “Họ thuật lại những việc xảy ra dọc đường

X Tin Mừng Chúa Giêsu-Kitô theo thánh Luca

24,28 Khi gần tới làng hai người trong nhóm môn đệ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng : "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn". Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32 Họ mới bảo nhau : "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?". 33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêru-salem gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34 Những người này bảo hai ông : "Chúa chỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon". 35 Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Đó là Lời Chúa.

Ga 5,1-15 : “Anh hãy vác chõng mà đi

Ga 9,1-38 : “Tôi đã đi, đã rửa và đã nhìn thấy

Cv 8,26-35 : “Ông đã lên Giêrusalem hành hương và bấy giờ đang trên đường trở về

Dt 13,12-21 : “Trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững, nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai

425.  Có thể tùy nghi đọc hay hát thánh vịnh đáp ca hoặc một bài hát nào khác thích hợp.

Tv 83 (84), 3-4. 5-6. 7-8

đ/ (x. 2) Lạy Chúa càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái !

Tv 121 (122), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9

đ/ (x. 1) Chúng ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

1  Vui dường nào khi thiên h bo tôi :

    Ta cùng try lên đền thánh Chúa ! *

    Và gi đây, Giêrusalem hỡi,

2  Ca ni thành, ta đã dừng chân. đ/

4  Từng chi tc, chi tc ca Chúa,

    try hi lên đền nơi đây,

    để danh Chúa, h cùng xưng tng,

    như lnh đã truyền cho Israel. *

5  Cũng nơi đó, đặt ngai xét x,

    ngai vàng ca vương triu Đavít. đ/

6  Hãy nguyện chúc Giêrusalem được thái bình,

    rằng : “Chúc thân hu ca thành luôn thnh đạt. *

7  Tường trong lũy ngoài hng yên n,

    lâu đài dinh thự mãi an ninh”. đ/

8  Nghĩ ti anh em cùng là bn hu,

    tôi nói rng : “Chúc thành đô an lạc”. *

9  Nghĩ ti đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta th,

    i ước mong thành được hnh phúc, hi thành đô. đ/

426.  Chủ sự tùy nghi ngỏ lời vắn tắt với các người hiện diện, minh giải bài đọc Kinh Thánh, giúp họ lấy lòng tin nhận thức ý nghĩa của cử hành.

Lời cầu

427. Tiếp theo là lời nguyện chung. Chủ sự có thể chọn trong những lời cầu được đề nghị dưới đây những câu thích hợp hơn, hoặc thêm những câu khác hợp với hoàn cảnh đặc biệt của người hành hương hoặc sự việc.

Chúa Tể trời đất đã muốn cho thần tính cư ngụ viên mãn nơi nhân tính của Đức Kitô. Chúng ta hãy khẩn khoản cầu xin Người :

đ/ Lạy Chúa, xin nhìn đến thánh điện và chúc phúc cho dân Chúa.

Lạy Cha rất thánh, Cha đã muốn cuộc xuất hành vượt qua trở thành hình bóng cho con đường cứu độ mà dân Cha phải đi qua, - xin cho chúng con hết lòng gắn bó với Cha trên đường đi của chúng con. đ/

Cha đã đặt Giáo Hội Cha làm đền thánh giữa thế gian để chiếu tỏa ánh sáng chân thật cho mọi người, – xin làm cho muôn dân khắp nơi tuốn về Giáo Hội và đi trong đường lối của Cha. đ/

Cha đã quả quyết không thể có quê hương vững bền ở trần gian, – xin dạy chúng con tin tưởng tìm kiếm quê hương trên trời. đ/

Cha dạy chúng con phải nhận ra những dấu chỉ cho thấy Cha hiện diện trên những nẻo đường của cuộc đời, – xin ban cho chúng con được Con Cha làm bạn đồng hành trên đường đi và làm người đồng bàn trong nghi lễ bẻ bánh. đ/

Lời nguyện chúc lành

428. Rồi chủ sự dang tay đọc tiếp :

Chúc tụng Thiên Chúa

là Cha Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con.

Giữa các dân tộc,

Chúa đã tuyển chọn một dân riêng thi hành những việc lành.

Chúa đã đánh động tâm hồn những anh chị em đây

để họ trung thành gắn bó với Chúa

và mau mắn phục vụ Chúa.

Chúng con nài xin Chúa đoái thương

ban đầy phúc lành của Chúa cho họ,

để khi hân hoan trở về nhà,

họ biết dùng lời nói và việc làm

cao rao cho mọi người những việc lạ lùng của Chúa.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. đ/ Amen

Kết thúc nghi lễ

429. Chủ sự đọc lời kết thúc nghi lễ :

Chúa Tể trời đất đã muốn hiện diện với anh chị em

trong cuộc hành hương này,

xin Người luôn che chở gìn giữ anh chị em. đ/ Amen

Người đã thâu họp các con cái tản mác

về làm một trong Đức Giêsu-Kitô,

xin Người ban cho anh chị em

đồng tâm hiệp ý trong Đức Kitô. đ/ Amen

Người đã muốn và hoàn tất

hành động trong anh chị em do ý Người,

xin Người dùng phúc lành của Người

củng cố lòng đạo đức của anh chị em. đ/ Amen

Và xin Thiên Chúa toàn năng

là Cha và Con X và Thánh Thần

ban phúc lành cho tất cả anh chị em. đ/ Amen

430. Nên hát một bài thích hợp để hoàn tất nghi lễ.


 


Kim Khánh Giáo Phận