NGHI LỄ  KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010
Sở Kiện ngày 23-11-2009

17:00   : Ổn định hàng ngũ

Các cha mặc áo alba và đeo dây stola đỏ
Các đức cha mặc rochet và mozzetta
Mọi người cầm nến cháy sáng

17:30   : Rước kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Đức cha Chủ tịch chủ sự

18:30   : Nghi thức khai mạc

1- Giới thiệu các vị khách quí (Đức cha Phó chủ tịch)
2- Nghi thức đốt đuốc đức tin (GP Hải phòng)
3- Nghi thức kính nhớ tổ tiên (GP Bắc ninh )
4- Nghi thức hòa giải (GP Thanh hóa)
5- Đức H.Y Trưởng Ban tuyên bố  khai mạc NT
6- Đại diện Chính quyền chúc mừng

19:30   : Canh thức diễn nguyện với chủ đề

“HẠT GIỐNG MỤC NÁT VÀ NẨY MẦM”

1.            Biều diễn : 400 kèn + trống Bùi Chu, Thái Bình và 118 Sơ Phao Lô Hà Nội nến và cành thiên tuế

2.              “Tin mừng bắt đầu đến miền Bắc với cha Đắc lộ ”
Kịch ngắn "Cha Đắc lộ đến Cửa Bạng và rao giảng"
Biểu diễn : Giáo Phận Thanh Hóa

3.              “Nhiều người tin nhận nhưng có nhiều tranh luận”
Kịch ngắn "Hãy Vững tin"
Biểu diễn: Giáo phận Hải Phòng

4.              “Cấm đạo : nhiều chứng nhân bị bắt bớ ”
Ca kịch : Mẹ La Vang
Biểu diễn : Giáo phận Bùi Chu

5.              Hoạt cảnh "Các Chứng nhân bị giam cầm"
Thánh Lê Bảo Tịnh
Thánh Nguyễn Khắc Cần
Thánh Nguyễn Huy Mỹ
Thánh Anna ĐÊ
Thánh Anne Dũng Lạc
Biểu diễn : Giáo Phận Phát Diệm

6.              “Các chứng nhân bị hành hình”
Hoạt cảnh "Giờ Trảm Quyết" - Dân Ca Nghệ tĩnh
Biểu diễn : Giáo Phận Vinh

7.              “Tin mừng đi theo các dòng sông thành điệu Quan họ ”
Ca cảnh "10 cô trinh nữ" - Quan họ Bắc Ninh
Biểu diễn : Giáo phận Bắc Ninh

8.              “Tin mừng thấm vào vùng đất phù sa đồng bằng sông Hồng  với điệu hát chèo”
Chèo " Đức Mẹ thăm Viếng"
Biểu diễn : Giáo phận Thái Bình

9.              “Tin mừng ngược lên miền núi Tây bắc với đồng bào H’mông”
Hát múa "Đẹp thay"
Biểu diễn : Giáo phận Hưng Hóa

10.                       “Tin mừng đi đến tận cùng biên giới với điệu hát “Then” ”
Vũ khúc hân hoan
Biểu diễn : Giáo Phận Cao Bằng Lạng Sơn
(50 giáo dân trong trang phục Tày - Nùng, múa và hát)

11.                       Giáo Hội Việt Nam nở hoa trưởng thành
Biểu diễn : Dòng Phaolô Hà Nội
Đốt nến, cầm lá thiên tuế

12.                       Thả chim bồ câu hoặc Bóng bay, ghi lời tạ ơn bằng lân tinh

13.                       Đội trống kèn Thái Bình - Bùi Chu cùng 2000 diễn viên cùng có mặt trên sân khấu - Pháo hoa
Thả 130.000 lời Chúa và lời thánh tử đạo xuống giáo dân

 


Kim Khánh Giáo Phận