ĐẠI HỘI DÂN CHÚA: CHƯƠNG TRÌNH NGÀY 21 & 22-11-2010

Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010 khai mạc với Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính toà Sài Gòn vào lúc 17g15 Chúa Nhật 21-11-2010.

Ngày thứ hai 22-11-2010, Đại Hội sẽ thảo luận chủ đề: Giáo Hội Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam (Giáo tỉnh Hà Nội phụ trách hướng dẫn).

***

Chương trình

Chúa Nhật 21/11

- 14g00: Tiếp đón các đại biểu

- 16g45: Đưa rước các đại biểu ra Nhà thờ Chính Toà

- 17g15: Thánh Lễ Khai Mạc

- 18g30: Cơm Tối

Thứ Hai 22/11

Chủ đề: Giáo Hội Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam

- 06g30: Ăn sáng

- 07g30: Kinh Sáng, Giới thiệu Đề tài, Trình bày Tham luận, Góp ý

- 10g15: Giải lao

- 10g30: Thánh Lễ

- 11g30: Cơm trưa, Nghỉ trưa

- 14g30: Kinh Chiều, Thảo luận Nhóm

- 16g30: Giải lao

- 17g30: Đúc kết Thảo luận Nhóm

- 18g30: Khai mạc phòng triển lãm Tranh Ảnh nghệ thuật

- 19g00: Cơm tối

- 19g30: Gặp gỡ, giao lưu riêng hay theo nhóm

- 21g15: Nghỉ đêm

Ngày thứ ba 23-11-2010, Đại Hội sẽ thảo luận chủ đề: Giáo Hội như dấu chỉ & khí cụ hiệp thông (Giáo tỉnh Sài Gòn phụ trách hướng dẫn).

***

Chương trình

Thứ Ba 23/11

Chủ đề: Giáo Hội như dấu chỉ & khí cụ hiệp thông

- 07g30: Kinh Sáng, Giới thiệu Đề tài, Trình bày Tham luận, Góp ý

- 10g15: Giải lao

- 10g30: Thánh Lễ

- 11g30: Cơm trưa, Nghỉ trưa

- 14g30: Kinh Chiều, Thảo luận Nhóm

- 16g30: Giải lao

- 17g30: Đúc kết Thảo luận Nhóm

- 18g30: Cơm tối

- 20g00: Chầu Thánh Thể

- 21g15: Nghỉ đêm

Ngày thứ tư 24-11-2010, Đại Hội sẽ thảo luận chủ đề: Giáo hội Việt Nam và sứ vụ loan báo Tin Mừng (Giáo tỉnh Huế phụ trách hướng dẫn)

***

Thứ Tư 24/11

Chủ đề: Giáo hội Việt Nam và sứ vụ loan báo Tin Mừng

- 06g30: Ăn sáng

- 07g30: Kinh Sáng, Giới thiệu Đề tài, Trình bày Tham luận, Góp ý

- 10g15: Giải lao

- 10g30: Thánh Lễ

- 11g30: Cơm trưa, Nghỉ trưa

- 14g30: Kinh Chiều, Thảo luận Nhóm

- 16g30: Giải lao

- 17g30: Đúc kết Thảo luận Nhóm

- 18g30: Hội chợ Âm thực

- 19g30: Gặp gỡ, giao lưu riêng hay theo nhóm

- 21g15: Nghỉ đêm

Ngày thứ năm 25-11-2010: Tổng kết và Lễ hội (Ban Thường vụ Hội Đồng Giám Mục phụ trách)

***

Chương trình

Thứ Năm 25-11

Chủ đề: Tổng kết và Lễ hội

- 06g30: Ăn sáng

- 07g30: Kinh Sáng,

 Trình bày Bản thảo Sứ Điệp của ĐH gửi Cộng dồng Dân Chúa VN

 Các đại biểu góp ý điều chỉnh, bổ sung

- 10g15: Giải lao

- 10g30: Phát biểu của Quý Khách Mời

- 11g30: Cơm trưa, Nghỉ trưa

- 14g30: Kinh Chiều, Đúc kết các ý kiến đã đóng góp

- 16g00: Thánh lễ Bế mạc Đại Hội

- 17g00: Cơm chiều

- 19g00: Công bố “Sứ điệp Đại Hội gửi Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam

Lễ hội

Bế mạc

 


Mục Lục Năm Thánh Giáo Hội VN 2010