Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang
lúc 08 giờ sáng, ngày 06.01.2011 –
Hình ảnh các Đức Giám Mục hiện diện
Thứ sáu, 07 Tháng 1 2011 20:49
(43 Tổng Giám mục, Giám Mục, Giám Quản, Đan Viện Phụ, Đức Ông)

Auto/Stop

Hình ảnh: Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang