Thư của Đức TGM Dominique Mamberti, Tổng thư ký Ban Đối Ngoại của Tòa Thánh gửi Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN

 


Mục Lục Năm Thánh Giáo Hội VN 2010