Nhật Ký 08 - Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010 (Ngày 25.11.2010)

7g30: Kinh Sáng

7g50: ĐC Phêrô tóm kết các ngày làm việc

Trong những ngày này nhóm chuyên viên ghi nhận và đúc kết thảo luận của cả 3 ngày làm việc.

8g00: Cha Am, SDB đại diện nhóm thư ký đúc kết trên Màn hình.

Phần I: Giáo Hội mầu nhiệm

Giáo Hội là cộng đoàn được yêu thương và thánh hiến, cộng đoàn Dân Thiên Chúa trên quê hương. Cần ý thức Giáo Hội là một gia đình, cần nỗ lực vươn lên sự thánh thiện.

Giáo Hội Việt Nam hội nhập Tin mừng vào văn hoá dân tộc, trên hết là hội nhập tình yêu Thiên Chúa vào cuộc sống.

Phần II: Giáo Hội hiệp thông

Sự hiệp thông hữu hình trong Giáo Hội là dấu chỉ sự hiệp thông vô hình với Thiên Chúa. Khi hiệp thông trong Giáo Hội mọi Kitô hữu tham gia chia sẻ sứ mạng của Chúa Giêsu, mọi người có quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia vào đời sống Giáo Hội.

Phần III: Giáo Hội sứ vụ

Theo sứ mạng của mình, mọi Kitô hữu cần dấn thân chia sẻ niềm vui và các giá trị Tin mừng. Sứ vụ mang tính đối thần, cần được thực thi với cung cách Việt Nam. Cần tôn trọng lưật pháp, xây dựng quê hương nhưng cũng ần có tiếng nói ngôn sứ, đào tạo lương tâm để đón nhận đức tin trong sự tự do.

Sống tốt cách can đảm là thông điệp mời gọi người khác… Thi hành sứ vụ hôm nay Giáo Hội đối thoại với con người, với các nền văn hóa, các tôn giáo và anh chị em vô thần theo phương thức từ trái tim đến trái tim.

Ngoài ra, còn có những đề nghị chi tiết khác dành cho riêng Hội đồng Giám mục Việt Nam và các Ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục.

8g20. ĐC Phêrô, Giám mục phụ tá TGP. Tp.HCM mời quý đại biểu chia sẻ cảm nhận

1. Cha Phanxicô Phạm Ngọc Quang, GP KonTum: đề nghị sử dụng từ ngữ “Giáo Hội như một gia đình”.

2. Phanxicô Xaviê Vũ Sinh Hiên: cảm tưởng Đại Hội Dân Chúa họp tại Việt Nam nhưng ít nhắc đến các vấn đề của quê hương, xin để 1 website cho mọi người góp ý.

3. Tạo hòa đồng thông cảm giáo sĩ – giáo dân.

4. Cha Trung SJ: UB Công lý HB bào vệ sự sống con người và lên tiếng bảo vệ môi sinh. UB đời sống thánh hiến nâng tầm Liên Hiệp BTTC.

5. Quan tâm đúng mức vai trò giáo dân, các đoàn thể công giáo tiến hành.

6. Cha Đồng SDB – Thiết lập Caritas các cấp, tổ chức ban quản trị điều hành quản lý tổ chức. Cần sự quan tâm nâng đỡ của chủ chăn.

7. UBBAXH: kế hoạch giúp người nghèo.

8. Mẫu gương mục tử giúp giáo dân: cần sống như Đức Mẹ.

9. Người nghèo và bất hạnh có quyền bình đẳng tự do tôn giáo. Xin lên tiếng kịp thời mạnh mẽ lên tiếng giúp họ.

10. Cha Hoàng: đồng trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa, cách riêng giáo dân.

11. Anh Tâm: Xin lập quỹ truyền giáo tại giáo xứ - giáo phận.

12. Sr. Sa: xin đổi từ thiếu nữ lầm lỡ bằng bị bỏ rơi.

13. Cha Thịnh: thiết lập lại TNTT với chương trình cập nhật.

14. Phát triển các hội đoàn CG Tiến hành.

15. Đặt vấn đề Tái Phúc Âm hoá cho Việt Nam.

16. Mục vụ truyền thông Lời Chúa, đào tạo chuyên viên, chuẩn hoá VP truyền thông, lập kế hoạch ngắn và dài hạn.

17. Chú trọng vai trò tư tế, vương đế của người Kitô hữu.

9g30: Ban Tổ chức nhận xét: Anh chị em đã góp ý trong nhóm nay vẫn muốn bổ sung thêm: ưu tư xây dựng Giáo Hội tốt đẹp.

Đức Hồng Y đúc kết:

1. Đề nghị HĐGM cho phép các đại biểu và ngoài đại biểu tiếp tục góp ý gởi về một địa chỉ cho Ban thư ký.

2. Đề nghị các đại biểu cách góp ý hiệu quả hơn. Trước Đại Hội ĐC Bùi Tuần gởi cho nhiều nơi nói về vấn đề phân hoá trong Giáo Hội, tôi có gặp xem ngài có ý kiến gì và hướng xây dựng cụ thể gì. Giáo Hội tại Việt Nam từ khi lập Hàng Giáo phẩm, Giáo Hội đã ở trong tình trạng chia cắt. Năm 1965 CĐ Vatican II đưa ra đường hướng, biến cố 1975… Tính đối kháng và thói quen đối đầu dường như ăn rễ trong tâm thức người Việt Nam, do chiến tranh lâu dài. Sự hiệp thông hiệp nhất chưa xây dựng được vì vậy cần có Đại Hội Dân Chúa để khởi đầu, cần đồng cảm với nhau để cộng tác. Lịch sử Giáo Hội mỗi nơi mỗi thời có cách tương quan với xã hội trần thế khác nhau, Việt Nam cũng trải qua những kinh nghiệm như thế. Làm thế nào nối kết đạo đời, đưa men vào trong bột, chiếu ánh sáng vào bóng tối. Vấn đề là ánh sáng vào mà bóng tối không tiếp nhận. Từ đó chúng ta cần góp ý dự trên đường lối của Đức Kitô và giáo huấn của Giáo Hội: trong đường lối Tin Mừng và đức ái Kitô, khai sáng mở đường thực sự cho người ta đi đến ánh sáng sức sống mới, như thế mới thuyết phục mọi người.

Giải lao.

9g45: Ban Tổ chức

Đóng góp: Trang web HĐGM và trang Đại Hội Dân Chúa.

10g05: ĐC Phêrô Trình bày TÀI LIỆU CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA

- Ý kiến: không có lúc nào nói lên tâm tư cảm nhận.

- Lưu ý: Sứ điệp không là bản đúc kết ý kiến nhưng nêu lên những điểm nhấn quan trọng.

- Có các Khách mời từ các nước và đại diện các cộng đoàn Hải ngoại.

10g25: Cộng đoàn hát chung bài hát Mùa Vọng “Để Chúa đến” như lời nguyện Maranatha kết thúc Sứ điệp của Đại Hội Dân Chúa. Trước khi có phần chia sẻ của các khách mời, mời một số đại biểu chia sẻ.

- Trong mấy ngày được tham dự Đại Hội Dân Chúa, chiếm ngắm mầu nhiệm thiêng liêng của Giáo Hội Việt Nam, nhớ đến 3 môn đệ trên núi Tabor: 2 điểm nhấn.

- Xin làm 3 lều: không dám xin.

- Tâm niệm khi trở về sẽ loan báo và làm chứng cho mọi người.

- Rất tâm đắc với Sứ đệp nhưng thấy thiếu vắng hình ảnh Đức Mẹ, xin thêm vào.

- Rất tâm đắc khi sống trong mái nhà Giáo Hội Việt Nam, trở về sẽ rất nhớ. Xin ngâm thơ tặng mọi người. Đó cũng là lời tri ân của con.

- Vai trò tông đồ giáo dân rất vinh dự khi thấy người giáo dân được quan tâm nâng đỡ trong Đại Hội Dân Chúa. Hạnh phúc trào tràn trong những ngày ở đây, không thấy hình ảnh giáo sĩ trị nữa nhưng là những người anh cả, cha hiễn gần gũi. Hành trang về phục vụ Giáo Hội và cộng đoàn hữu hiệu nhất. Đức Hồng y mở ra sự quan tâm lắng nghe góp ý để canh tân Giáo Hội.

- Hân hạnh tham dự, xin bản tuyên ngôn nhắc đến thiếu nhi.

- Tri ân Đại Hội Dân Chúa – đại diện nữ giới trong Giáo Hội hát lời cảm tạ.

- Đại diện giới trẻ (21t), cảm nghiệm niềm vui như thiên đàng vì được quan tâm chăm sóc. Xác tín rằng mọi đại biểu và giới trẻ có thể đem Tin mừng đến với mọi người.

- Cám ơn vì có giờ này dù không có trong chương trình. Cảm nhận về niềm vui: tấm lòng Đức Hồng y tặng bộ áo lễ và tượng Đức Mẹ rất đẹp. Bữa ăn chiều qua không dạy ăn uống, không quan trọng ăn ngon nhưng thấy tâm tình các xứ đạo Sàigòn, mời đón, thấy ấm lòng. Chị K’ Điệp đại diện anh chị em dân tộc lên phát biểu rất hay, cho thấy Giáo Hội quan tâm chăm sóc anh chị em dân tộc. Cô Diệu Hiền giáo lý viên phát biểu bằng cả tấm lòng và nuớc mắt.

- Đại diện người Hà Nội: 50 năm sống XHCN dự nhiều Đại hội nhưng chưa bao giờ được dự Đại Hội Dân Chúa trang trọng như thế nào, thật yêu thương quí mến không tả được. Không thể ngờ tình yêu thương lớn mạnh gần gũi thân thương như thế. Tủi thân vì Hà Nội thủ đô mà chưa được như thế. Những hình ảnh, tình cảm nơi đây con sẽ đưa về cho giáo phận, giáo xứ, các chủng sinh để xây dựng tương lai.

- Xin chân thành cám ơn HĐGMVN, hạnh phúc được đại diện tham dự, trong chia sẻ được nói lên những tâm tư nguyện vọng. Ước mang sau Đại Hội Dân Chúa sớm thực hiện những gì đưa ra trong Đại hội. Có 2 đại diện chính quyền đến chúc mừng: tự do tín ngưỡng, hy vọng sẽ đồng tình ủng hộ các Đại Hội Dân Chúa về sau. Hy vọng sẽ có các Năm thánh khác.

- Cảm nhận đầu tiên: 350 năm bao ưu tư dồn về, giáo dân linh mục gặp gỡ tất cả đều nói lên những ưu tư rất đồng thuận. Thấy rất hạnh phúc sống trong bầu khí cùng ưu tư hướng về Chúa. Đây thật như phép lạ khi cha con hiểu nhau hơn trong trao đổi. Xin tạ ơn Chúa và cám ơn Đại Hội Dân Chúa.

- Ca sĩ Khắc Dũng: Đại diện ca sĩ Công giáo hát tặng Đại hội bài “Niềm vui Hạnh ngộ”.

Đức Hồng Y: Ban tổ chức có mấy góp ý:

- Các Giáo phận: Thấy bầu khí yêu thương rất cần cho đời sống dân Chúa tại Việt Nam và cả trên thế giới. Cần tổ chức những Đại Hội Dân Chúa như thế này ở những nơi khác cho cộng đồng Công giáo Việt Nam. Đề nghị các GM tiếp tục tinh thần này với sự cộng tác của các linh mục, tu sĩ, giáo dân. Sài gòn sẽ tổ chức Đại Hội Dân Chúa cấp Giáo phận, mời đại diện 60 Dòng tu, 200 giáo xứ... Phổ biến các suy tư chia sẻ những cảm nhận, tình yêu thương huynh đệ hiệp thông…

- Xin gởi tặng mỗi Đại biểu 1 tượng Đức Mẹ, để cùng cầu nguyện với Mẹ theo ý Đức Thánh Cha: chung tâm tình với Chúa và Mẹ Maria để Loan Báo Tin mừng, trong khi yêu thương phục vụ cho sự sống của đồng bào…

Những gì các đại biểu cảm nhận: bầu khí huynh đệ, hiệp thông, an bình do lờn cầu nguyện, ơn Chúa và Đức Mẹ. Chiều nay chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn.

 


Mục Lục Năm Thánh Giáo Hội VN 2010