GÓP Ý CHO ĐẠI HỘI DÂN CHÚA

ĐỀ NGHỊ MỤC VỤ 4:

ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

 

Con xin được đề cập cụ thể đến những thành phần và đối tượng cần được quan tâm đào tạo. Đó là:

1.  Gia đình

Vì môi trường gia đình quan trọng trong việc giáo dục và truyền đạt đức tin. Ngày nay, do tác động xã hội, gia đình chịu nhiều khủng hoảng và có nhiều thay đổi trong các chức năng cơ bản.

-      Cần tổ chức những khóa tập huấn kỹ năng giúp cha mẹ chu toàn trọng trách của mình (ví dụ như tại trung tâm mục vụ giáo phận Saigòn đã thực hiện trong năm qua)

-      Cần có những văn phòng tư vấn, chuyên viên hỗ trợ giúp các thành viên trong gia đình vượt qua khủng hoảng và sống đức tin trong bối cảnh nhiều thách đố.

2.  Giáo dân:

Trong số anh chị em giáo dân, rất nhiều người dấn thân trong lãnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, công tác xã hội cộng đồng…Họ là những đốm lửa âm thầm soi sáng và làm chứng đức tin.

-      Cần quy tụ và có những sinh hoạt các nhóm cùng lãnh vực hoạt động(chẳng hạn sinh hoạt nhóm giáo chức, nhóm thầy thuốc, nhóm nhân viên xã hội…) để nuôi dưỡng tinh thần, cung cấp các giáo huấn của GH giúp họ dấn thân cách thiết thực hơn.

3.  Giáo lý viên

-      Quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo "chứng nhân" hơn là "Thầy dạy", quan tâm hơn nữa các sinh hoạt nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, các dịp tĩnh tâm gặp Chúa.

-      Chúng con rất phấn khởi với những dự phóng của HĐGM, của các TTMV giáo phận về việc tổ chức Học viện thần học, các lớp nâng cao kiến thức giáo lý đức tin, và ước mong những điều đó sớm trở thành hiện thực . Nỗi lòng của giáo lý viên luôn mong được tạo điều kiện để học hỏi Kinh thánh và Thần học cơ bản.

-      Cần có kế hoạch mời gọi cộng tác và sử dụng nhân sự chuyên môn (những chuyên viên tâm lý-xã hội, tin học…) trong lãnh vực huấn giáo.

4. Các em Lễ sinh:

Trước đây việc đào tạo chủng sinh được bắt đầu từ tiểu chủng viện nhưng hiện tại việc đào tạo chỉ thực sự bắt đầu khi đã học xong trung học. Không ít thì nhiều các em đã bị ảnh hưởng bởi một nền giáo dục còn nhiều bất cập.

-       Cần quan tâm đến các em lễ sinh cách đặc biệt. Cần có người hướng dẫn cụ thể, có chương trình sinh hoạt, rèn luyện nhân bản, học hỏi Kinh Thánh cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Vai trò và ảnh hưởng của các Linh mục trong giáo xứ rất lớn đối với thành phần này.

Đà lạt ngày 6 tháng 11 năm 2010

Người viết: Nguyễn Thị Lan Anh, Giáo lý viên Giáo xứ Chánh Tòa - Đà Lạt


 


Mục Lục Năm Thánh Giáo Hội VN 2010