Giáo Hội VIỆT NAM: Mầu nhiệm, Hiệp thông và Sứ vụ.

I . Đề Nghị Mục vụ 1 :

Số 3 : Kế hoạch thực hiện

a.               Chúng con cũng nhất trí lấy Thánh Thể làm tâm điểm của mối Hiệp thông, vì vậy xin đề nghị mau chóng thực hiện SÁCH LỄ GIÁO DÂN, trong đó phần Lời Chúa cần có những chú giải cần thiết và những đối chiếu với sách GLCG.

II. Đề Nghị Mục vụ 3 :

Số 1: Định hướng

Giáo hội hiệp thông cần phát huy mối tương quan trong đức Ái giữa các thành phần Dân Chúa, vì chia sẻ cùng một sứ mệnh, do đó đồng trách nhiệm trong việc thi hành sứ mệnh, dù có những chức năng và phận vụ khác nhau. Chúng ta cần đi theo hướng của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu, để nhấn mạnh đến "hiệp thông là tham gia" : Giáo hội Tham gia (x. Tài liệu Làm việc 15b 16c 17d)

Ngày nay giới trẻ đang lao vào hưởng thụ cái nền văn minh sư chết. Trong khi đó, xã hội hô hào kế hoạch hóa gia đình và hạn chế dân số, thì BVSS dễ nhậy cảm với mọi người. Nên chúng ta e dè, vô tình hoặc vô cảm, để đánh mất lòng thương xót của Chúa nơi những chị em lỡ bước. Vì vậy mỗi người phải loan báo Tin Mừng Sự Sống là cùng tham gia Bảo Vệ Sự Sống.

Số 3 : Kế hoạch thực hiện

Chúng con xin Giáo Hội đánh giá lại và canh tân những cơ cấu hiện có, đồng thời đặt ra những cơ cấu mới từ hạ tầng cơ sở cấp giáo xứ, giáo hạt…

1. Xin mau chóng ban hành qui chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ chung cho toàn quốc.

2. Cần có sự thống nhất về mặt hành chánh, thủ tục, các mẫu giấy tờ liên quan đến lãnh nhận các Bí Tích… trong cả Giáo Hội Việt Nam.

3. Ban hành qui chế cho từng hội đoàn Công Giáo Tiến hành và các hiệp hội tông đồ giáo dân, cũng như tạo điều kiện hợp pháp cho các họ được sinh hoạt theo qui chế.

4. Ở cấp Giáo xứ cũng nên thành lập thêm Ban Loan Báo Tin Mừng, Ban Caritas, Ban Bảo Vệ Sự Sống…

Một Kinh Nghiệm nhỏ :

Giáo Phận Đà Lạt chúng con, đã qui tụ các hội đoàn giáo dân theo cấp Giáo hạt,thành Gia Đình Tông Đồ Giáo Dân .Từ đó Gia đình Tông Đồ Giáo dân tham gia Bảo Vệ Sự Sống vào cuộc : cầu nguyện, để Chúa Thánh Linh làm việc , bảo chúng con phải nói gì và làm gì…

Và chúng con đã làm những việc :

* Phải mở ngõ cho các cháu lối thoát, là đưa các cháu về các mái ấm của Giáo Hội thiết lập qua các dòng tu hay hiệp hội tông đồ.

* Làm cầu nối với 2 gia đình : Nếu các cháu lỡ yêu mà có tình yêu chân thật, để tổ chức cưới hỏi.

* Các mẹ sinh viên sau khi sinh, mái ấm tạo điều kiện nuôi con dùm cho để tiếp tục đi học.

* Có các Cha Linh hướng luôn đồng hành, và các Ngài cũng đã rửa tội cho nhiều mẹ con về hiệp thông với Giáo Hội.

* tông đồ giáo dân đi nhặt thai nhi về chôn cất tại nghĩa trang anh hài.

Antôn Nguyễn văn Nhân. Đại diện cho các hội đoàn Tông Đồ Giáo Dân Giáo Phận Đà Lạt.

 


Mục Lục Năm Thánh Giáo Hội VN 2010