Hình Ảnh Trong Đêm Diễn Nguyện Khai Mạc Năm Thánh
tại Sở Kiệm Ngày 24.11.2009

Auto/Stop

Nguồn: Tổng Giáo Phận Hà NộiMục Lục Kim Khánh Giáo Phận