Hình Ảnh Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh
Tại Sở Kiện Ngày 25.11.2009

Auto/Stop

Nguồn: Tổng Giáo Phận Hà NộiMục Lục Kim Khánh Giáo Phận