NĂM THÁNH 2010
Kỷ niệm 350 năm thành lập hai Giáo phận Tông toà Đàng Ngoài và Đàng Trong và 50 năm thiết lập Phẩm trật Giáo hội Công giáo tại Việt Nam với 3 Giáo tỉnh Hà Nội - Huế - Sài Gòn