Hình ảnh một rừng người tham dự Thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2010 tại Sở Kiệm
ngày 25.11.2009

Auto/Stop

Nguồn: Tổng Giáo Phận Hà NộiMục Lục Kim Khánh Giáo Phận