Kinh truyỀn giáo

(Kinh Truyền Giáo này đã được Đức cha Cố Bartôlômêô soạn từ năm 1991, để Giáo Phận dành thập niên cuối thế kỷ XX cầu cho việc truyền giáo. Bước vào Ngàn năm thứ ba, lời kinh vẫn còn thích hợp nên đã thay từ "thập niên" này thành "thiên niên kỷ" này.)

 

Lạy Chúa là Đấng yêu thương loài người – Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Chúa – để chia sẻ sự sống và hạnh phúc đời đời của Chúa – cho hết thảy mọi người. – Chúng con cảm tạ lòng nhân ái vô biên của Chúa, – nhất là khi thấy nguyên tổ loài người chúng con sa ngã : – Chúa đã hứa ngay sẽ ban cho loài người chúng con được Đấng Cứu Thế.

Người là Con Một Chúa – đã hạ mình giáng sinh và trở thành Con Chiên gánh tội thiên hạ ; – đặc biệt khi chịu chết trên thập giá, – Người khao khát kéo mọi người lên với Chúa – nên từ cạnh sườn Người – máu và nước đã chảy ra – để xóa sạch tội lỗi và ban sự sống mới cho loài người chúng con.

Ngợi khen Đức Kiô Con Chúa – Tung hô Đức Giêsu đã cứu chuộc muôn dân – Tạ ơn Người đã sai Thánh Thần đến sống trong Hội Thánh – và hành động để thay đổi mặt địa cầu này.

Theo gương các Tông Đồ đầu tiên, – Hội Thánh chúng con đang muốn được nhiều ơn Thánh Thần để đến với muôn dân – thi hành nghĩa vụ truyền giáo – hầu thiên niên kỷ này sẽ tràn ngập hồng phúc cho loài người Chúa thương.

Chúng con sẽ không đồng hành với Hội Thánh – nếu không thốt lên lời củaThánh Tông Đồ muôn dân : – “Khốn cho tôi nếu không loan báo Tin Mừng” (1 Cr 9,16b) ; – xin Chúa ban thêm tinh thần tông đồ cho chúng con, – xin ban ơn cho các cộng đoàn và gia đình chúng con biết làm tông đồ, – xin chúc phúc hoạt động truyền giáo của giáo xứ và Giáo phận chúng con.

Chúng con chẳng làm được gì nếu không có ơn Chúa ; – xin Chúa mở lòng trí mọi người nhận biết và yêu mến Phúc Âm, – sai nhiều thợ tốt đến những cánh đồng đầy lúa chín – và khiến nhiều người cầu nguyện hy sinh – quảng đại cho việc truyền giáo.

Giáo phận chúng con chọn ngày Chúa Nhật Đầu tháng – để thi hành cách đặc biệt các nghĩa vụ trên : – chúng con cầu nguyện dâng lễ với Đức Kitô – để xin cho mọi người được ơn cứu độ của Chúa, – chúng con cố gắng giữ luật Chúa để chiếu tỏa ánh sáng Phúc Âm, – nhất là chúng con yêu thương mọi người – nhiệt thành trong mọi việc đem lại công ích – viếng thăm an ủi những con người phận nhỏ – và trợ giúp khích lệ mọi nỗ lực tông đồ.

Xin Đức Mẹ dẫn đưa chúng con trên con đường này – xin các Thánh Truyền giáo phù trợ chúng con – xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu – để đức tin được máu của các ngài tưới gội trên giang sơn này – trổ sinh nhiều hoa trái làm vinh danh Chúa – và đem lại hạnh phúc cho nhiều người. – Amen

 

 


Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà