BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ

TRONG THÁNH LỄ  

"NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA ANH CHỊ EM DÂN TỘC"

(Trong Năm Thánh Kỷ Niệm 80 năm truyền giáo)

28.10.2007

 

Tứ Linh lược ghi

Anh Chị Em rất thân mến,

 

Hãy đi từ các bài Kinh Thánh để biết Chúa muốn nói với chúng ta điều gì. Rồi từ đó, mỗi người áp dụng vào cuộc sống, vào Năm Thánh truyền giáo của Giáo phận mà chúng ta đang được Thiên Chúa và Hội Thánh thương ban.

 

Một hình ảnh rất lạ lùng, rất đẹp trong Bài đọc I : "Mười người thuộc mọi tiếng nói trong các quốc gia sẽ níu lấy tà áo một người Dothái mà phân phô : Chúng tôi muốn đi với các người vì chúng tôi đã nghe biết Thiên Chúa ở nơi các người". Nắm lấy áo, nghĩa là đi theo, vì biết rằng Thiên Chúa của người Dothái dạy những điều khôn ngoan và thánh thiện mà con người hằng khao khát kiếm tìm.

 

Đó là một trong những lý do vì sao Giáo Hội phải truyền giáo, vì sao chúng ta phải truyền giáo ? Sứ mạng giới thiệu Đức Kitô, loan báo lời của Đức Kitô cho anh chị em chưa biết Chúa được Chúa trao cho Hội thánh, coi như điều bắt buộc. Nếu chúng ta  được đón nhận chân lý, được đón nhận Lời Chúa, được đón nhận ơn cứu độ, được đón nhận tình yêu Chúa, mà không chia sẻ cho anh chị em khác là chúng ta có lỗi, chúng ta sống ích kỷ, và nếu sống như vậy, chúng ta sẽ không đón nhận được ơn của Chúa.

 

Trong Bài Đọc 2, thánh Phaolô viết : "…Làm sao kêu lên với Đấng mà người ta không tin ? Làm sao tin Đấng mà người ta không được nghe ? Làm sao mà nghe nếu không có người rao giảng ? Làm sao mà rao giảng nếu người ta không được sai đi ?"

 

          Ơn cứu độ của Chúa ban cho những ai tin vào Chúa. Nhưng để tin thì phải biết Chúa, để biết Chúa thì phải được người khác rao giảng, dạy dỗ về Chúa. Vậy ai là người dạy dỗ rao giảng về Chúa ??? Tất cả những ai đã được chịu phép Rửa tội, đã được đón nhận Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đến trên ai thì sai người đó đi rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa.

 

"… Con không chỉ cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho những kẻ nhờ lời chúng mà sẽ tin vào Con, để hết thảy chúng nên một, cũng như, lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, ngõ hầu chúng ở trong chúng ta, và thế gian tin là Cha đã sai Con". Bài Phúc Âm cho thấy Tin mừng của Chúa, đức tin mà chúng ta đón nhận giúp chúng ta liên kết nên một. Hiệp nhất với nhau là ý muốn của Chúa vì Thiên Chúa Ba Ngôi nhưng chỉ là một Thiên Chúa, Thiên Chúa muốn chúng ta phải hiệp nhất với nhau và với Thiên Chúa. Như vậy, Thiên Chúa đã hoàn thành chương trình cứu độ của Ngài.

 

Tất cả những điều đó liên hệ, gắn bó với nhau. Chúng ta được ở trong lòng Hội thánh, có diễm phúc được Chúa chọn, được sai đi để rao giảng, loan báo về Chúa. Chúng ta được Chúa quy tụ từ nhiều sắc dân, nhiều ngôn ngữ, nhiều phong tục để kết hợp thành một, cùng một đức tin, một lòng yêu mến, một lời tuyên xưng về Chúa. Khi thấy chúng ta kết hợp với nhau, cùng đến nhà thờ để cử hành một Thánh lễ, người khác sẽ bắt đầu nghĩ đến Chúa và sẽ được Ơn Chúa soi dẫn để tin vào Ngài.

 

Chính cuộc sống hằng ngày, chính đời sống hiệp nhất, chính cách sống yêu thương của chúng ta là lời rao giảng hùng hồn cho anh chị em chung quanh được biết Chúa.

 

Xin xem thêm hình ảnh

Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà