GIÁO HỌ B’SUMRĂC – GIÁO HẠT BẢO LỘC

MỪNG KÍNH LỄ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI

VÀ NGHI THỨC LÀM PHÉP TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ FATIMA

25-01-2008

 

          Giáo họ B’Sumrăc – Tân Hà, cùng nhiều Giáo họ người dân tộc Thượng khác ở hạt Bảo Lộc nhận Thánh Phaolô trở lại làm Bổn mạng như Giáo họ Phaolô (Đạ Nghịch – Tân Bùi), B’Đơ (Tân Hoá), Giáo xứ Tân Rai…Nên mỗi năm vào ngày lễ kính Thánh PhaoLô trở lại tại các buôn  lại nhộn nhịp niềm vui.

Vào lúc 9 giờ 30, ngày 25-01-2008, tại Giáo họ B’sumrăc, cả ngàn Giáo dân – ngoài một số ân nhân người Kinh ở các Giáo xứ xung quanh – hầu hết là người trong Giáo họ đã đến tham dự Thánh Lễ đồng tế do Cha Phaolô Vũ Đức Vượng, Chính xứ Tân Hà chủ tế. Trong phần bài giảng, Cha Phêrô K’Cheoh (Phó xứ Tân hà, phụ trách Gh. B’sumrăc) đề cập đến sự nhiệt thành được ánh sáng chân lý soi dẫn của Thánh Phaolô tông đồ trở lại, chân lý đó là sự nhận biết và lời dạy của Chúa Giêsu Kytô. Cha Phêrô nói:…”Ta nhớ lại lời Chúa đã nói trong sách Khải Huyền: “Lửa nhiệt thành phải luôn luôn được đốt lên và làm nóng tâm hồn thì chúng ta mới có được một tâm hồn hăng say để đi loan báo tin mừng. Thánh Phaolô đã có lửa nhiệt thành đó, nên lúc nào Người cũng hăng say đi rao giảng tin mừng, luôn luôn lao mình về phía trước, mặc dù nguy hiểm kề gần…Tin mừng hôm nay cũng thuật lại mệnh lệnh của Chúa Giêsu trước khi Người lên trời: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo tin mừng cho mọi người... Và để việc loan báo tin mừng có kết quả cần phải có trái tim nhiệt thành và luôn thao thức với công việc loan báo ấy, chúng ta phải bước ra khỏi con người của mình, ra khỏi thành trì thụ động, để đến với những người khác bằng con tim và lòng mở rộng… Việc loan báo tin mừng không phải của riêng ai, không phải của  Giám mục, của Linh mục, mà là của tất cả mọi người Kytô hữu, của những người đã lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy…”

Cuối Thánh lễ, Cha Phaolô Vũ Đức Vượng, đoàn đồng tế cùng toàn thể cộng đoàn đã tiến ra Đài Đức Mẹ Fatima để tiến hành nghi thức làm phép tượng đài (tượng đài Đức Mẹ Fatima do gia đình một Giáo dân gốc ở Tân Hà dâng cúng).

 

Tin và ảnh: Nguyễn Thành Trung

Auto/Stop


Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà