GIÁO HỌ B'SUMRĂC - GIÁO XỨ TÂN HÀ - GIÁO HẠT BẢO LỘC
VĂN NGHỆ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH VÀ ĐÓN CHÀO NĂM MỚI
31 - 12 - 2007

Auto/Stop

Hình ảnh: Thành Trung