Hình Ảnh Kỷ Niệm
50 Năm Truyền Giáo Tại Đơn Dương, Giáo Phận Đàlạt
1957 - 2007

Auto/Stop

Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Hiệp, Đàlạt