LỄ GIỖ ĐỨC CHA GIOAN CASSAIGNE LẦN THỨ 32
(30-10-2005)

Auto/Stop

Hình ảnh: Lm Yoan Tuấn