LỄ GIỖ ĐỨC CHA GIOAN CASSAIGNE LẦN THỨ 33
(31-10-2006)

Auto/Stop

Hình ảnh: Lm Yoan Tuấn