Nhân kỷ niệm Lễ Giỗ ngày 31-10-2003)

"Ông Cố" Giám Mục Cùi: ÐỨC CHA JEAN CASSAIGNE, Bài I
NHỮNG BƯỚC ÐẦU TRUYỀN GIÁO, Bài II
SỐNG, CHỊU ĐAU KHỔ và CHẾT NƠI ĐÂY, Bài III
PHONG TỤC TẬP QUÁN NGỪỜI THƯỢNG VÀ NHỮNG BỨC THƯ TỪ NAM K Ỳ, Bài IV
"Ông Cố" Giám Mục Cùi Gioan Cassaigne (Trọn Bài)