Lễ Nhận Giáo Phận Đalạt Của ĐC An-tôn Vũ Huy Chương
17-3-2011