KINH NĂM THÁNH

MỪNG KỶ NIỆM 100 NĂM

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ LẠT

1920 – 2020

 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh,/ chúng con xin dâng lên Chúa lời chúc tụng ca khen./ Với tất cả tấm lòng tri ân cảm tạ,/ Giáo xứ Chính Tòa chúng con hân hoan cử hành Năm thánh / mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo xứ.

Trải qua 100 năm hình thành và phát triển,/ nhờ có Chúa luôn đồng hành và ban ơn,/ hướng dẫn và nâng đỡ,/ với lòng nhiệt thành của các vị mục tử,/ và các thế hệ tiền nhân của chúng con,/ Giáo xứ đầu tiên hình thành trên vùng đất cư dân bản địa / chưa được ánh sáng Tin Mừng soi dẫn / đã trở thành Giáo xứ Chính Tòa của Giáo phận.

Chúng con xin cùng nhau cúi đầu thống hối,/ vì bao tội lỗi bất trung và thiếu sót,/ trước tình yêu hải hà của Chúa,/ và ơn sâu nghĩa nặng của các bậc tiền nhân./ Xin Chúa gia tăng tình yêu và nhiệt tình tông đồ,/ để mọi thành phần trong Giáo xứ chúng con,/ biết sống theo gương các Kitô hữu đầu tiên:/ Xây dựng Gia đình và Giáo xứ / trở thành một cộng đoàn đức tin,/ một cộng đoàn phụng tự,/ một cộng đoàn bác ái,/ để trở nên cộng đoàn loan báo Tin Mừng.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh,/ nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa,/ thánh cả Giuse,/ thánh Nicôla Bổn mạng Giáo xứ,/ các thánh Tử Đạo Việt Nam / và các tiền nhân của chúng con đã sống đẹp lòng Chúa,/ xin Chúa thương chúc lành cho Giáo xứ chúng con./

Amen.

 

 


Năm Thánh Tạ Ơn Mừng Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Giáo Xứ Chính Tòa Đàlat