ĐỨC TGM MAREK ZALEWSKI - ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH TẠI VIỆT NAM
THĂM GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT
từ ngày 6 đến 9 tháng 7 năm 2019