TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIOAN NGUYỄN VĂN THIỆN

Thân phụ 2 nữ tu

- Cêcilia Nguyễn Thị Ánh Ngọc

- Cêcilia Nguyễn Thị Kim Loan

thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 02 giờ 30, Thứ Hai, ngày 29 tháng 4 năm 2019

tại tư gia giáo xứ Thượng Thanh, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt

Hưởng thọ 69 tuổi.

 

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 06 giờ 00, Thứ Ba, ngày 30 tháng 4 năm 2019

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Thượng Thanh

lúc 06 giờ 30, Thứ Năm, ngày 01 tháng 5 năm 2019

·         An nghỉ tại nghĩa trang Thượng Thanh, Lộc Thanh

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Gioan sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông