TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE VŨ VĂN THÔNG

Thân phụ hai Nữ tu :

- Maria Vũ Thị Ngọc Thúy

- Maria Vũ Thị Tuyết Nhung

thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp,

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 06 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 19 tháng 05 năm 2019

tại tư gia, Giáo xứ Chúa Kitô Vua,

Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 69 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia, Giáo xứ Chúa Kitô Vua,

lúc 05 giờ 30, Thứ Hai, ngày 20 tháng 05 năm 2019

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Chúa Kitô Vua,

lúc 04 giờ 30, Thứ Ba, ngày 21 tháng 05 năm 2019

·         An táng tại nghĩa trang Phường Lộc Phát.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông