TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố TÊRÊSA NGUYỄN THỊ LÝ

Thân mẫu cha Phêrô Nguyễn Hữu Giang

Phó xứ Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 20 giờ 15, Thứ Hai, ngày 08 tháng 7 năm 2019

tại tư gia giáo xứ Thánh Mẫu, phường Lộc Phát, giáo hạt Bảo Lộc

Hưởng thọ 83 tuổi.

 

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 17 giờ 30, Thứ Ba, ngày 09 tháng 7 năm 2019

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Thánh Mẫu

lúc 07 giờ 00, Thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2019

·         An táng tại nghĩa trang Lộc Phát

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Têrêsa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông