TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố MATTHÊU MAI QUANG TOẢN

Thân phụ  nữ tu:

Maria Mai Thị Hồng Hoa, thuộc Hội dòng Đaminh Phú Cường

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 11 giờ 50, Thứ Bẩy, ngày 03 tháng 8 năm 2019

tại tư gia giáo xứ Lạc Lâm, giáo hạt Đơn Dương, giáo phận Đà Lạt

Hưởng thọ 64 tuổi.

 

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 09 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 04 tháng 8 năm 2019

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Lạc Lâm

lúc 05 giờ 00, Thứ Hai, ngày 05 tháng 8 năm 2019

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Lạc Lâm

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Matthêu sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông