TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ NHUẦN

Thân mẫu cha Giuse Nguyễn Văn Tú,

quản xứ Tân Hà, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt

 

  đã an nghỉ trong Chúa

 

lúc 5 giờ 50, Thứ Sáu, ngày 01 tháng 11 năm 2019

tại tư gia thuộc giáo xứ Lạc Lâm, giáo hạt Đơn Dương, giáo phận Đà Lạt

Hưởng thọ 92 tuổi.

 

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia

     lúc 16 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 01 tháng 11 năm 2019

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Lạc Lâm

lúc 06 giờ 30, Thứ Hai, ngày 04 tháng 11 năm 2019

·         Ạn táng tại nghĩa trang giáo xứ Lạc Lâm

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông