TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

 

Ông Cố GIUSE PHAN TRỌNG MÃO

Thân phụ Nữ tu ANA PHAN THỊ LỆ

Thuộc Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ,

 

đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 09 giờ 00, Thứ Tư, ngày 06 tháng 11 năm 2019,

tại tư gia, Giáo Xứ Bắc Hội, Giáo hạt Đức Trọng.

Hưởng thọ 81 tuổi.

 

·         Nghi thức Nhập quan tại tư gia,

    lúc 19 giờ 00 – Thứ Tư, ngày 06 tháng 11 năm 2019.

 

·         Thánh Lễ An Táng tại Nt. Giáo xứ Bắc Hội,

    lúc 06 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 08 tháng 11 năm 2019

 

·         An nghỉ tại Nghĩa Trang Giáo xứ Bắc Hội.

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông