TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố TÊRÊSA VŨ THỊ MỪNG

Thân mẫu 2 nữ tu:

- Matta Phạm Thị Hương

- Maria Phạm Thị Túc

thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp

 

  đã an nghỉ trong Chúa

 

lúc 08 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019

tại tư gia thuộc giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Di Linh, giáo phận Đà Lạt

Hưởng thọ 102 tuổi.

 

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia

     lúc 18 giờ 15, Thứ Bẩy, ngày 23 tháng 11 năm 2019

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Phú

Lúc 06 giờ 00, Thứ Hai, ngày 25 tháng 11 năm 2019

·         An nghỉ tại đất thánh giáo xứ Tân Phú

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Têrêsa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông