TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE VŨ VIẾT TRIÊM (ông cố Đăng)

Thân phụ cha Giuse Vũ Xuân Minh

đang phục vụ tại giáo xứ Adalbert, tổng giáo phận Saint Paul and Minneapolis, USA.

 

 đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 21 giờ 40, Chúa Nhật, ngày 10 tháng 5 năm 2020,

tại tư gia giáo xứ Phú Hiệp, giáo hạt Di Linh, giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 95 tuổi.

 

·      Nghi thức nhập quan tại tư gia giáo xứ Phú Hiệp,

lúc 16 giờ 00, Thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2020

·      Thánh lễ an táng tại Nhà thờ giáo xứ Phú Hiệp

lúc 6 giờ 00, Thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 2020

·      An táng tại nghĩa trang Thánh Phêrô, giáo xứ Phú Hiệp  

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông