TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Thân phụ 2 nữ tu

- Têrêsa Maria Nguyễn Thị Kim

- Anna Maria Nguyễn Thị Hồng Mai

thuộc Dòng Nữ Tu Thừa Sai Trinh Vương Sài Gòn

 

 đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 11 giờ 00, Thứ Hai, ngày 01 tháng 6 năm 2020,

tại tư gia giáo xứ Tân Thanh, hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt

Hưởng thọ 69 tuổi.

 

·      Nghi thức nhập quan tại tư gia  

lúc 16 giờ 00, Thứ Ba, ngày 02 tháng 6 năm 2020

·      Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Thanh

lúc 05 giờ 00, Thứ Năm, ngày 04 tháng 6 năm 2020

·      An táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Thanh  

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông