TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA TRẦN THỊ NGẠN

Thân mẫu nữ tu MARIA TRẦN THỊ NHIỆM

thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc,

đang phục vụ tại Giáo xứ Kẻ Sặt, Giáo phận Xuân Lộc

 

 đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 08 giờ 30, Thứ Ba, ngày 09 tháng 06 năm 2020,

tại tư gia Giáo xứ Lê Bảo Tịnh, Lộc Châu,

Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt

Hưởng thọ 95 tuổi.

 

·      Nghi thức nhập quan tại tư gia,

lúc 9 giờ, Thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020

·      Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Lê Bảo Tịnh

lúc 06 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020

·      An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Bùi

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông