TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố ROSA NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG

Thân mẫu:

 Nữ tu Maria Trần Thị Yến

                  thuộc Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ

                 Phụ trách cộng đoàn Hiển Linh, giáo xứ Tạo Tác, Đà Lạt

 

 đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 06 giờ 45, Thứ Hai, ngày 07 tháng 9 năm 2020

tại tư gia thuộc giáo xứ Thạnh Mỹ, giáo hạt Đơn Dương, giáo phận Đà Lạt

Hưởng thọ 90 tuổi.

 

·      Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 18 giờ 00, Thứ Hai, ngày 07 tháng 9 năm 2020

·      Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Thạnh Mỹ

lúc 05 giờ 00, Thứ Tư, ngày 09 tháng 9 năm 2020

·      An táng tại nghĩa trang giáo xứ Thạnh Mỹ.

 

Kính xin quý, quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Rosa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông