TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố PHAOLÔ TRẦN QUANG SÁNG

Thân phụ nữ tu AGNES TRẦN THỊ SAO MAI

thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt,

đang phục vụ tại Cộng đoàn Sacramento, Miền Portland - Oregon,

 đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 07 giờ 45, Chúa nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2020,

tại tư gia San Jose, California, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 90 tuổi.  

·      Thánh lễ an táng tại nhà thờ Saint Maria Goretti San Jose

lúc 11 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2020

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Phaolô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông