TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn.

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Nữ Tu TÊRÊSA LÊ THỊ KIM CHI

                        Nữ Tu Hội Nhập thể - Tận hiến – Truyền giáo, ICM

               

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 15 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2020

tại cộng đoàn Nhà Dưỡng Lão,ICM, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Hưởng thọ 72 tuổi  -  Gia nhập vĩnh viễn 22 năm

 

·         Nghi thức phát tang và thánh lễ

lúc 17 giờ 00, Thứ Bẩy, ngày 17 tháng 10 năm 2020                                                                      

·         Thánh lễ an táng tại nhà nguyện cộng đoàn Nhà Dưỡng Lão,ICM                

lúc 09 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020.

·         An táng tại nghĩa giáo xứ Thanh Xuân

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn nữ tu Têrêsa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông