TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố Maria TRƯƠNG THỊ HÒA

Thân mẫu Linh Mục Phanxicô Assisi Lê Văn Thành

                 thuộc Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương

 

 đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 00 giờ 30, Thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020

tại tư gia thuộc giáo xứ Mai Anh, giáo hạt Đà Lạt, giáo phận Đà Lạt  

Hưởng thọ 93 tuổi.

 

·      Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 18 giờ 00, Thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020

·      Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Mai Anh

lúc 07 giờ 00, Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020

·      Hỏa táng tại nghĩa trang Du Sinh, thành phố Đà Lạt.

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông