Tòa Giám Mục Đà Lạt

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

CÁO PHÓ

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đà Lạt, Linh tông và Huyết tộc kính báo :

Cha AUGUSTINÔ PHẠM MINH THANH

đã an nghỉ trong Chúa lúc 12 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020

tại Bệnh viện Bảo Lộc, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ;

hưởng thọ 71 tuổi, 43 năm linh mục.

 Cha Augustinô

·      Sinh ngày 02/9/1949 tại Giáo xứ Trì Chính, Giáo phận Phát Diệm.

·      Từ 1962 – 1970 : Học Tiểu Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt

·      Từ 1970 – 1977 : Học Đại Chủng viện Minh Hòa Đà Lạt

·      Ngày 25/01/1977 : Thụ phong linh mục tại Đại Chủng viện Minh Hòa.

·      Từ 1991 2007 : Linh mục Phụ tá Giáo xứ Lang Biang.

·      Từ 2007 2010 : Quản nhiệm Giáo họ Tân Văn.

·      Từ 2010 2012 : Quản nhiệm Giáo xứ Phú Hiệp.

·      Từ 2012 – 2016 : Quản nhiệm Giáo họ Tân Văn.

·      Từ 2016 – đến nay : Quản xứ B’ Đơr

-        Nghi thức nhập quan và Thánh lễ tại Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Lộc Thanh,

lúc 07 giờ 00, Thứ Bẩy ngày 24 tháng 10 năm 2020.

Sau đó di quan về Nhà thờ Giáo xứ B’ Đơr, Giáo hạt Bảo Lộc.

-        Thánh lễ tại Nhà thờ Giáo xứ B’ Đơr,

lúc 5 giờ 00, Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020.

Sau đó di quan về Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh, xã Lộc Thanh.

-        THÁNH LỄ AN TÁNG tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh, Giáo hạt Bảo Lộc,

lúc 09 giờ 00, Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020.

-        An táng tại Nghĩa trang Linh mục, xã Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng Cha Augustinô

và hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 

Tòa Giám Mục Đà Lạt

Linh tông và Huyết tộc

đồng kính báo.


Xin quý cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ

cầu cho Cha Augustinô theo qui định của Giáo phận.


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông