TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn.

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Nữ Đan sĩ ANNA LÊ THỊ TUYẾT TRINH

                        Đan Viện Nữ Biển Đức Đồi Hiển Linh       

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 19 giờ 30, Thứ Hai, ngày 15 tháng 03 năm 2021

tại Đan viện Nữ Biển Đức Đồi Hiển Linh, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm

Hưởng thọ 79 tuổi, với 52 năm khấn dòng.

 

·         Thánh lễ và Nghi thức nhập quan tại Đan viện    

lúc 10 giờ 00, Thứ Ba, ngày 16 tháng 03 năm 2021                                                                      

·         Thánh lễ an táng tại nguyện đường Đan viện            

lúc 09 giờ 00, Thứ Năm, ngày 18 tháng 03 năm 2021

·         An táng tại nghĩa trang Đan viện

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Nữ Đan sĩ Anna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông