TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin:

Ông Cố ĐAMINH VŨ ĐÌNH QUỲ

Thân Phụ Thầy GIUSE VŨ ĐỨC VINH,

                 Chủng sinh Chủng viện Minh Hòa Đà Lạt,

 

 đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 12 giờ 30, Thứ Tư, ngày 07 tháng 04 năm 2021,

tại tư gia 57/33 Ngô Tất Tố, xã Lộc Châu, Tp. Bảo Lộc,

thuộc Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa, Giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 75 tuổi.

 

·      Nghi thức nhập quan tại tư gia,

lúc 08 giờ 00, Thứ Năm, ngày 08 tháng 04 năm 2021.

·      Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa,

lúc 05 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 10 tháng 04 năm 2021.

·      An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Tân Bùi.

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Đaminh sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông