TÒA GIÁM MỤC

9 Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

Đàlạt, ngày 22 tháng 11 năm 2005

 

Kính gửi :    Quý Cha

        Các Tu sĩ – Chủng sinh

        và Anh Chị Em giáo dân

        trong Gia đình Giáo phận

Quý Cha và Anh Chị Em thân mến,

Ngày 08 tháng 11 năm 2005,

Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã bổ nhiệm

Cha GIUSE VÕ ĐỨC MINH,

Tổng Đại Diện Giáo phận Đàlạt

làm Giám Mục Phó Giáo phận Nha Trang.

Chúng ta tạ ơn Chúa và tri ân Đức Thánh Cha đã tuyển chọn một người con của Giáo phận lên chức Giám Mục.

Lễ tấn phong Giám mục sẽ được cử hành tại Nhà thờ Chánh tòa Đàlạt, lúc 09 giờ 00 sáng, thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2005.

Hiệp thông với Đức Tân Giám Mục GIUSE, chúng ta dành để thời gian từ hôm nay đến ngày Ngài được tấn phong Giám mục, để cầu nguyện xin Chúa ban cho Ngài tràn đầy hồng ân Chúa trong chức vụ mới. 

Thân ái,

X Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

 Giám mục Giáo phận Đàlạt

 

 

 

 


Về trang Mục Lục