Tòa giám mục

9 Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng                                

                                                           

                                                            Đàlạt, ngày 13 tháng 10 năm 2006

Kính gửi : Quý cha,   các tu sĩ – chủng sinh

                và anh chị em

                 trong Gia Đình Giáo Phận

 

Quý cha và anh chị em thân mến,

Tôi vui mừng báo tin : Nhân kỷ niệm 80 năm Truyền Giáo cho người Dân Tộc qua việc bà Maria K’Trut là người Dân tộc đầu tiên được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Tòa Ân Giải Tối Cao đã gửi Sắc lệnh ban Ơn Toàn Xá “trong bất cứ nhà thờ nhà nguyện nào của Giáo Phận Đàlạt”, khi “sốt sắng và chuyên cần mà tham dự các lễ nghi hay các việc đạo đức bình dân vào các dịp sau đây” :

a. Ngày 29 tháng 10 năm 2006 và ngày 08 tháng 12 năm 2007, dịp khai mạc và kết thúc trọng thể việc Mừng này ;

b. Trong các ngày lễ Giáo phận (21) như Đơn xin, tức là :  

1/   24/11/2006 : lễ trọng kính thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo Việt Nam, ngày thiết lập Giáo Phận (24/11/2960).

2/   03/12/2006 : kính thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng các xứ Truyền Giáo.

3/   25/01/2007 : lễ kính thánh Phaolô Tông Đồ trở lại.

4/   02/02/2007 : lễ Đức Mẹ dâng Con vào đền thánh, ngày đời sống thánh hiến.

5/   11/02/2007 : lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế bệnh nhân.

6/   17-19/02/2007 : Tết Nguyên Đán Đinh Hợi.

7/   19/3/2007 : lễ kính thánh Giuse, Bổn mạng Giáo Hội và Giáo phận Đàlạt, cầu nguyện cho các gia trưởng.

8/   01/4/2007 : Chúa nhật Lễ Lá, ngày Quốc tế Giới Trẻ

9/   29/4/2007 : Chúa nhật IV Phục Sinh, ngày thế giới cầu nguyện cho các ơn gọi.

10/ 10/6/2007 : lễ Mình Máu Thánh Chúa.

11/ 15/6/2007 : lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày thánh hóa các linh mục.

12/ 26/7/2007 : lễ chân phước Anrê Phú Yên tử đạo, cầu nguyện cho việc dạy giáo lý.

13/ 15/8/2007 : lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời.

14/ 27/8/2007 : lễ thánh Monica, cầu nguyện cho các hiền mẫu.

15/ 14/9/2007 : lễ Suy Tôn Thánh Giá.

16/ 25/9/2007 : Tết trung thu, cầu nguyện cho thiếu niên nhi đồng.

17/ 01/10/2007 : lễ thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Bổn mạng các xứ truyền giáo, cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo.

18/ 11/10/2007 : kính Chân Phước Gioan XXIII, đấng thiết lập Giáo Phận (1960)

19/ 27/10/2007 : Chúa nhật cuối tháng 10, cầu nguyện cho anh chị em Dân tộc.

20/ 24/11/2007 : ngày thiết lập Giáo phận Đàlạt.

21/ 07/12/2007 : kỷ niệm 80 năm bà Maria K’Trut được rửa tội.

c. Mỗi lần, trong bất cứ nguyện đường nào của Giáo phận Đà lạt, khi họ tham dự một buổi cử hành trong chương trình Năm Thánh, mà có Đức Giám mục Giáo phận hay một Giám mục nào khác chủ sự thay cho Ngài ;

d. Mỗi lần tín hữu đến hành hương, cá nhân hay đoàn thể, các nhà thờ và nhà nguyện được chỉ định trong Năm Thánh này.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho anh chị em được hưởng dồi dào hồng ân trong Năm Thánh, tôi quyết định chọn các nhà thờ sau đây là nhà thờ hành hương :

* hạt Đàlạt : nhà thờ Chính Tòa, nhà thờ Lang Biang ;

* hạt Đơn Dương : nhà thờ Lạc Viên, nhà thờ Ka Đơn, nhà thờ M’lon (Thạnh Mỹ) ;

* hạt Đức Trọng : nhà thờ Phú Sơn, nhà thờ An Hòa, nhà thờ Tùng Nghĩa ;

* hạt Di Linh : nhà thờ Di Linh, nhà thờ Tam Bố ;

* hạt Bảo Lộc : nhà thờ Bảo Lộc, nhà thờ Tân Rai và nhà thờ Mađagui.

 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, Thánh Cả Giuse, nguyện xin Chúa ban tràn đầy ơn lành cho quý cha và anh chị em, để mọi người trong Gia Đình Giáo phận chúng ta được tiến bước vào Năm Hồng Ân với tất cả niềm hân hoan, thúc đẩy lòng nhiệt thành truyền giáo để làm sáng danh Chúa và cho nhiều người được đón nhận Tin Mừng cứu độ.

 

Thân ái,

 

               X Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

                Giám mục Giáo phận Đàlạt

 

 


Về trang Mục Lục