TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO

 

Sắc lệnh số 515/06/I

 

Kính Đệ Đức Thánh Cha

 

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo phận Đàlạt, biểu lộ hết tâm tình tôn kính, đồng thời cũng dâng lên những tâm tình kính mến của các giáo sĩ và giáo dân được trao phó cho Ngài coi sóc trong sứ vụ mục tử, lấy lòng khiêm nhường và hân hoan trình lên Đức Thánh Cha sự việc Vị Đại diện Tông tòa Gioan Cassaigne, vào năm 1927, ngày vọng lễ trọng Đức Trinh Nữ Maria Vô nhiễm nguyên tội, đã cử hành Bí tích Rửa tội cho người Sắc tộc đầu tiên.

Hết sức tin tưởng sẽ thu lượm vô vàn ơn ích thiêng liêng mà Năm Thánh (Annus Iubilaris) sẽ tuôn đổ cho tín hữu, Đức Cha đứng đơn này quyết định cử hành các nghi lễ đặc biệt cũng như các buổi cử hành Lời Chúa, kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2006 đến ngày 8 tháng 12 năm 2007, để cùng với việc chuẩn bị khi lãnh nhận các Bí tích, tín hữu có được cơ hội rất thuận lợi vì được thúc đẩy thi hành các công tác xã hội huynh đệ do đức ái siêu nhiên gợi ra, và từ đó nơi mỗi tín hữu hay trong các cộng đoàn khác nhau công việc canh tân thiêng liêng nơi cộng đoàn giáo phận sẽ được khơi dậy trong Năm Thánh (Iubilaeum Magnum) này, nhờ ơn Chúa, sẽ được tăng cường và được tiếp tục cách đặc biệt.

Để đạt được mục đích mong ước trên đây, thì Các Ơn Xá sẽ là trợ giúp trước tiên, nên Ngài đã tin tưởng khấn xin các Ơn xá này, như là một biểu lộ và là dấu hiệu của lòng nhân hậu phụ tử của Đức Thánh Cha, và cũng như là một thúc đẩy mọi người trong Giáo Phận thắt chặt mối dây ràng buộc trong liên hệ Giáo Hội và con cái với Đức Thánh Cha và với Đấng Bản Quyền của mình.

Xin Thiên Chúa ban ơn và chúc lành cho Đức Thánh Cha hiển trị trong bình an và và thịnh đạt.

        


Ngày 23 tháng 9 năm 2006

 

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, theo năng quyền đặc biệt của Đức Thánh Cha, vui lòng ban Ơn Toàn Xá, theo các điều kiện thông thường (là xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha) cùng hết lòng từ bỏ hết mọi tội lỗi, cho mọi tín hữu, trong bất cứ nhà thờ hay nhà nguyện nào của Giáo phận Đàlạt, nếu họ lấy lòng sốt sắng và chuyên cần mà tham dự các lễ nghi hay các việc đạo đức bình dân vào các dịp sau đây :

a. Ngày 29 tháng 10 năm 2006 và ngày 8 tháng 12 năm 2007, dịp khai mạc và kết thúc trọng thể việc mừng này ;

b. Trong các ngày lễ Giáo phận (21), như trong Đơn xin ;

c. Mỗi lần, trong bất cứ nguyện đường nào của Giáo phận Đàlạt, khi họ tham dự một buổi cử hành trong chương trình Năm Thánh, mà có Đức Giám mục Giáo phận hay một Giám mục nào khác chủ sự thay cho Ngài ;

d. Mỗi lần tín hữu đến hành hương, cá nhân hay theo đoàn thể, các Nhà thờ và Nhà nguyện được chỉ định trong Năm Thánh này.

 

Các tín hữu cũng có thể lãnh nhận Ơn Xá Từng Phần mỗi khi họ, ít ra, có lòng ăn năn các tội, và thi hành các việc bác ái từ thiện, hoặc việc thống hối, hoặc thi hành công tác truyền giáo do Đức Giám Mục Giáo phận Đàlạt chỉ định.

 

Sắc lệnh này có hiệu lực trong khoảng thời gian mừng Năm Thánh tại Đàlạt, bất chấp điều gì trái ngược.

 

 

Thừa lệnh Đức Hồng Y Chánh Tòa Ân Giải Tối cao

 

Linh mục Gioan Phanxicô Girotti, O.F.M. Conv.

Tổng Thư Ký (ký tên)

 

 

Lm. Gioan Maria Gervais

Nhân viên tòng sự (ký tên)

 


Về trang Mục Lục