Tòa Giám Mục

9 Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

Đàlạt ngày 18 tháng 5 năm 2007

 

Kính thưa quý cha và các cộng đoàn,

Để làm phong phú cho PHÒNG TRUYỀN THỐNG GIÁO PHẬN, ngày 26.01.2007, Tòa Giám Mục đã gửi thư kêu mời các giáo xứ và cộng đoàn đóng góp tư liệu về sinh hoạt của giáo xứ và cộng đoàn với nội dung như sau :

“… để PHÒNG TRUYỀN THỐNG GIÁO PHẬN có thể phản ảnh trung thực và sinh động lịch sử Giáo phận, Tòa Giám Mục cần sự đóng góp của từng giáo xứ, của mỗi cộng đoàn (bằng hình ảnh, bằng di vật, bằng tài liệu) liên quan đến lịch sử truyền giáo, lịch sử hình thành và phát triển, về hội nhập văn hóa, về những con người tiêu biểu

Chúng ta cần phân loại dựa trên các mốc thời gian :

1.   Trước 1917 (Năm Cha Nicolas Couvreur tìm nơi an dưỡng cho các giáo sĩ tại Đàlạt).

2.   Năm 1920 Giáo xứ Đàlạt được thành lập.

3.   Năm 1927 Giáo xứ Di Linh được thành lập.

4.   Năm 1941 Giáo xứ Bảo Lộc được thành lập.

5.   Năm 1954 hình thành các giáo xứ di dân.

6.   Năm 1960 Giáo Phận Đàlạt được thiết lập. Với Giám Mục tiên khởi là Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền.

7.   Năm 1975–1994 dưới thời Đức Cha Cố Bartôlômêô.

8.   1994 cho đến nay…”

(trích thư ngày 26.01.2007).

Và trong tuần tĩnh tâm linh mục vừa qua, Tòa Giám Mục đã gửi đến các giáo xứ và cộng đoàn tập album cùng với xấp giấy để thực hiện việc lưu trữ tài liệu và hình ảnh.

Vậy xin quý cha và cộng đoàn cho những hình ảnh sinh hoạt (khổ 10x15 hay 15x20), dán trên giấy bìa, với lời ghi chú cho hình ảnh.

Xin quý cha và anh chị em vui lòng gửi về Tòa Giám Mục trước ngày 15.8.2007.

Chân thành cám ơn quý cha và anh chị em.

 

 

X Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Giám mục Giáo Phận Đàlạt

 


Về trang Mục Lục