TÒA GIÁM MỤC

9 Nguyễn Thái Học

ĐÀLẠT – LÂM ĐỒNG

Đalạt ngày 28-5-2009

 

          Quý Cha và anh chị em thân mến,

 

Giáo Hội Việt Nam chuẩn bị bước vào Năm Thánh 2010, với các sinh hoạt rộng lớn, đặc biệt có dịp Đại Hội Dân Chúa tổ chức vào tháng 11/2010. Để có điều kiện tổ chức Năm Thánh, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - trong khóa họp thường niên lần thứ I-2009 tại Bãi Dâu ngày 17/4/2009, chọn ngày lễ Chúa Ba Ngôi vào Chúa nhật 07/6/2009 đề nghị là ngày đóng góp chung trong các giáo xứ và cộng đoàn, kêu mời "anh chị em tham gia bằng cách giúp Giáo Hội có ngân khoản cần thiết để lo chi phí tổ chức những sự kiện lớn trong Năm Thánh (2010)".

Tôi gửi đến Quý Cha và anh chị em "Thư HĐGMVN gửi Công đồng Dân Chúa về việc chuẩn bị Năm Thánh 2010", mong anh chị em quảng đại chia sẻ cho công việc chung. Phần đóng góp cụ thể, xin gửi về TGM để chuyển đến Ban tổ chức Năm Thánh.

Kính chúc Quý Cha và anh chị em được đầy niềm vui và bình an là hồng ân Chúa Thánh Thần.

 

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Giám mục Giáo phận Đàlạt

 

 

* Đính Kèm

Thư Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Gửi Cộng Đồng Dân Chúa Về Việc Chuẩn Bị Năm Thánh 2010 (.pdf)

 


Về trang Mục Lục