TÒA GIÁM MỤC

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

                                                                             Đàlạt, ngày 25 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi :    Quý Cha Quản hạt,

         và tất cả Quý Cha

         trong gia đình Giáo Phận

          Tâm tình đầu tiên của tôi xin được gửi đến Quý Cha, và qua Quý Cha, đến các Cộng đoàn Tu sĩ, Chủng sinh và các Cộng đoàn giáo xứ là lòng biết ơn chân thành. Tôi đã nhận được nhiều lời cầu nguyện và những hy sinh từ khắp nơi trong Giáo phận qua chuyến Ad Limina vừa qua. Tôi xem đó như là những dấu chỉ biểu lộ sự hiệp thông trong Giáo phận thân yêu của chúng ta.

          Tôi trở về với Giáo Phận mà lòng cảm thấy chan chứa niềm vui. Vui vì được cảm nghiệm cách cụ thể sự hiệp thông trong lòng Giáo Hội. Chính trong sự hiệp thông này, sự hiệp thông mà tôi xem đó là ân huệ của Chúa, tôi xin được chia sẻ với Quý Cha về ngày lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Trung Tâm Mục Giáo Phận. 

          Như anh em đã biết, toàn thể gia đình Giáo phận thân yêu của chúng ta, từ các Cộng đoàn giáo xứ đến các Cộng đoàn Tu sĩ, Chủng sinh, từ những cụ già đến giới trẻ và thiếu nhi, trong những tháng qua đã hướng lòng mình về việc xây dựng Trung Tâm Mục Vụ của Giáo phận. Tôi rất xúc động trước sự gắn bó mang chiều kích Giáo Hội này. Một lần nữa, tôi xin cám ơn Quý Cha, và qua Quý Cha, cám ơn tất cả mọi người.

          Trong cuộc họp ngày 21 tháng 7 mới đây với Ban Tư Vấn và Ban Xây Dựng tại Tòa Giám Mục, chúng tôi đã đưa ra một số lựa chọn sau đây :

-         Lễ đặt viên đá đầu tiên : 9 giờ 30 sáng thứ tư, ngày 12 tháng 8 năm 2009. Kính mời Quý Cha tham dự.

-         Vì đây là công trình chung của gia đình Giáo phận, nên Tòa Giám Mục sẽ gửi đến các cha quản xứ THIỆP MỜI để Quý Cha gửi đến tất cả các gia đình trong giáo xứ của Quý Cha ;

-         Các giáo xứ sẽ chủ động lo cho những người thuộc giáo xứ của mình đi tham dự lễ (giáo dân và tu sĩ) ăn trưa. Xin cho Tòa Giám mục biết trước con số tham dự để tiện việc sắp xếp ;

-         Vì là mùa mưa, nên xin Quý Cha nhắc những người đi tham dự mang theo dù hoặc áo mưa.

Chúng ta hãy cảm tạ Chúa bởi vì một ước mơ của Giáo phận đã được Chúa thương chúc lành và biến thành hiện thực. Xin anh em tiếp tục cầu nguyện cho công trình xây dựng này được diễn tiến tốt đẹp hầu làm sáng Danh Chúa và đem lại ích lợi cho các linh hồn.

 

Thân ái,

 

X Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Giám mục Giáo Phận Đàlạt


Về trang Mục Lục