TÒA GIÁM MỤC

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

Đàlạt, ngày 05 tháng 9 năm 2009

Kính gửi :    Quý Cha,

các Tu sĩ – Chủng sinh

và Anh Chị Em

trong Gia đình Giáo Phận

 

Quý Cha và Anh Chị Em thân mến,

Văn phòng Tòa Giám Mục đã gửi thông báo để mọi người trong Gia đình Giáo Phận biết và hiệp thông cầu nguyện cho 12 tiến chức linh mục sắp tới.

Hôm nay, tôi vui mừng báo tin : lễ phong chức linh mục sẽ được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 09g30, thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2009 cho các tiến chức :

1. Thầy Gioan Cao Thái Bình, Giáo xứ Thánh Mẫu Đàlạt

2. Thầy Phaolô K’BRÊH, Giáo xứ Tân Phú

3. Thầy Giuse NGUYỄN MINH CƯỜNG, Giáo xứ Tân Phú

4. Thầy Giuse ĐINH XUÂN ĐỆ, Giáo xứ Chân Lộc

5. Thầy Phêrô PHAN MINH ĐỨC, Giáo xứ Tạo Tác

6. Thầy Giuse TRẦN NGỌC HẠNH, Giáo xứ Thánh Mẫu Lộc Phát

7. Thầy Giuse BÙI NGUYỄN MINH HOÀNG, Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát

8. Thầy Phêrô VŨ NGỌC HÙNG, Giáo xứ Tân Hóa

9. Thầy Đaminh VŨ TRỌNG LÂM, Giáo xứ Thánh Mẫu Lộc Phát

10. Thầy Vincentê VŨ TẤN THÀNH, Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát

11. Thầy Phêrô MAI XUÂN TIẾN, Giáo xứ Tân Hóa

12. Thầy Giuse NGUYỄN HIẾU TRUNG, Giáo xứ Mai Anh.

Quả là một niềm vui lớn lao cho cả Gia đình Giáo Phận khi có số đông các tiến chức trong Năm Linh Mục. Chúng ta cùng hiệp thông trong tâm tình tạ ơn về hồng ân chức Linh Mục mà Chúa ban cho Hội Thánh địa phương đang trên đường hướng về dịp cử hành Năm Thánh mừng 50 năm ngày thiết lập. Gia đình Giáo phận chúng ta cố gắng làm nổi bật ý nghĩa đạo đức và phục vụ của chức linh mục, đặc biệt trong việc chia sẻ niềm vui với các tiến chức.

Cùng với Hội Thánh toàn cầu đang cử hành Năm Linh Mục, xin Quý Cha và Anh Chị Em cùng cầu nguyện cho các linh mục biết “để cho Chúa Kitô chinh phục, trở thành những sứ giả của niềm hy vọng, hòa giải và bình an trong thế giới hôm nay”.

       Thân ái,

 

X Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Giám mục Giáo Phận Đàlạt

 

 

 


Về trang Mục Lục